Ürünlerimiz

  • Polietilen (PE)
  • Polipropilen (PP)
  • Polistiren (PS)
  • Polivinilklorür (PVC)
  • Polietilen Treftalat (PET)
  • Akrilonitril Butadiyen Sitren (ABS)